10 důvodů, proč pít kávu pro vaše zdraví

Již dlouho se vedou debaty o škodlivosti či naopak prospěšném vlivu kávy na naše zdraví. Na jedné straně jsou vychvalovány antioxidační účinky tohoto lahodného nápoje a jeho schopnosti posílit mozkovou aktivitu, na straně druhé jsou mu přičítány negativní dopady jako je nespavost, špatné trávení či zrychlená srdeční frekvence a krevní tlak. Ale poslední vědecké poznatky přinášejí pro milovníky kávy dobré zprávy. Zde je deset důvodů, proč je pití kávy zdravější, než jste si mysleli.

 

  1. Káva je silným zdrojem antioxidantů.

Káva vykazuje dokonce větší antioxidační aktivitu než např. zelený čaj a kakao, dvě antioxidační hvězdy. Vědci identifikovali přibližně 1000 antioxidantů v nezpracovaných kávových zrnech, a stovky dalších se objevují během procesu pražení. Četné studie dokonce uvádějí kávu jako jeden z hlavních potravinových zdrojů antioxidantů. Jak to funguje: Antioxidanty bojují proti zánětům, které jsou základní příčinou mnoha chronických onemocnění, včetně artritidy, aterosklerózy a mnoha typů rakoviny. Také dokáží neutralizovat volné radikály, které se vyskytují přirozeně v rámci běžných metabolických funkcí, ale které mohou způsobit oxidační stress vedoucí pak následně k chronickým onemocněním. Jinými slovy, antioxidanty nás pomáhají udržet zdravé na mikroúrovni tím, že chrání naše buňky před poškozením. A konečně kyselina chlorogenová – velice důležitý antioxidant, který se nachází téměř výlučně v kávě, je prý skvělou prevencí proti vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

 

  1. Káva je zdravá pro naše srdce.

Průlomová nizozemská studie, která analyzovala data více než 37.000 lidí po dobu 13 let, přišla s výsledkem, že u mírných pijáků kávy (kteří konzumovali dva až čtyři šálky denně) se projevovalo o 20 procent nižší riziko vzniku srdečních onemocnění ve srovnání s těmi, kdo pijí kávu moc či naopak málo, i těmi, kteří ji nepijí vůbec. Jak to funguje: Existují důkazy o tom, že káva může podporovat zdraví srdce tím, že chrání proti poškození tepen způsobené zánětem.

 

  1. Káva jako prevence některých druhů rakoviny.

U mužů, kteří pijí kávu, je nižší riziko vzniku agresivní rakoviny prostaty. Navíc z nového výzkumu Harvard School of Public Health vyplývá, že pití čtyř nebo více šálků kávy denně snížilo riziko vzniku rakoviny endometria (děložní sliznice) u žen o 25 procent v porovnání se ženami, které pily méně než jeden šálek denně. Také se ukázala spojitost mezi pravidelným pitím kávy a nižšími výskyty rakoviny jater, tlustého střeva, prsu a konečníku. Jak to funguje: Několik studií prokázalo, že polyfenoly, antioxidační fotochemikálie vyskytující se v kávě, vykazují antikarcinogenní vlastnosti a jsou prý schopné pomoci tlumit zánět, který by mohl vést ke vzniku některých nádorů.

 

  1. Káva může snížit riziko vzniku diabetu 2. typu.

Stále více výzkumů poukazuje na souvislost mezi konzumací kávy a sníženým rizikem diabetu. Studie z roku 2009 zjistila, že riziko vzniku diabetu klesá o 7 procent s každým denním šálek kávy. Předchozí epidemiologické studie uvádějí, že těžcí pijáci kávy (ti, kteří pravidelně pijí čtyři a více šálků denně) měli o 50 procent nižší riziko vzniku cukrovky než mírní konzumenti či tací, kteří nepijí kávu vůbec. Jak to funguje: Vědci se domnívají, že káva může být prospěšná při držení diabetu na uzdě hned několika způsoby: (1) tím, že pomáhá tělu používat inzulin a chrání buňky produkující inzulín, čímž umožňuje efektivní regulaci hladiny cukru v krvi; (2) zabraňuje poškození tkáně; a (3) bojuje se zánětem, což je známý rizikový faktor pro diabetes 2. typu. Obzvláště jedna složka kávy známá jako kyselina kávová je velice významná při snižování toxického nahromadění abnormálních bílkovinných depozit (amyloidní fibrily), které se vyskytují u lidí s diabetem 2. typu. Káva bez kofeinu je považováno v tomto směru za stejně či ještě více prospěšnou než káva s kofeinem.

 

  1. Kofein napomáhá krátkodobé paměti.

Poté, co dostala skupina dobrovolníků dávku 100 miligramů (mg) kofeinu, což odpovídá zhruba jednomu šálku kávy, zjistili u nich rakouští vědci při plnění úkolů souvisejících s krátkodobou pamětí nárůst mozkové aktivity (měřeno funkční magnetickou rezonancí). Výzkumníci také pozorovali zlepšení paměťové schopnosti a kratší reakční časy u dobrovolníků, kterým byl podán kofein v porovnání s kontrolní skupinou, která obdržela placebo a nevykazovala žádné zvýšení aktivity mozku. Jak to funguje: Zdá se, že kofein má vliv na konkrétní oblasti mozku zodpovědné za paměť a koncentraci, a poskytuje podporu krátkodobé paměti – i když však není jasné, jak dlouho tento účinek trvá a jak moc se může lišit od člověka k člověku.

 

  1. Káva může pomoci chránit proti úpadku kognitivních funkcí.

Kromě toho, že přináší dočasné posílení mozkové činnosti a paměti, pravidelná konzumace kávy může pomoci zabránit úpadku kognitivních funkcí spojeným s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. V jedné slibné finské studii vědci zjistili, že pití tří až pěti šálků kávy denně ve středním věku snižuje riziko Alzheimerovy choroby a demence v pozdějším věku až o 65 procent. Zajímavé je, že autoři studie také zjišťovali vliv pití čaje na úpadek kognitivních funkcí, nenašli však žádnou spojitost. Jak to funguje: Existuje několik teorií o tom, jak může káva pomoci jako prevence nebo ochrana proti úpadku kognitivních funkcí. Jedna teorie praví: kofein zabraňuje nahromadění beta-amyloidu plaku, který může přispívat ke vzniku a progresi Alzheimerovy choroby. Vědci se také domnívají, že i proto, že pití kávy má vliv i na snižování rizika diabetu typu 2, což je jeden z rizikových faktorů způsobujících demenci, snižuje tudíž i riziko vzniku demence.

 

  1. Vaše játra milují kávu.

To je pravda: kromě snížení rizika rakoviny jater, je spotřeba káva spojována s nižším výskytem cirhózy, zejména cirhózy alkoholiků. Studie v časopise Archives of Internal Medicine zaznamenala inverzní korelaci mezi zvýšenou spotřebou kávy a sníženým rizikem cirhózy-snížení o 20 procent na každý vypitý šálek (až do čtyř šálků). Jak to funguje: Vědci našli inverzní vztah mezi pitím kávy a krevní hladinou jaterních enzymů. Zvýšené hladiny jaterních enzymů typicky odráží zánět a poškození jater. Čím více kávy člověk vypil, tím nižší měl hladinu enzymů.

 

  1. Káva může zvýšit sportovní výkon.

Byli jsme udržováni v přesvědčení, že kofein dehydratuje, což byl také jeden z hlavních důvodů, proč fitness odborníci doporučovali vynechávat kávu před a po cvičení. Nicméně nedávný výzkum naznačuje, že mírná konzumace kofeinu, až do 500 mg, nebo asi 5 šálků za den- není dehydratující natolik, aby to ovlivňovalo výkon cvičenců. Naopak, káva pomáhá bojovat proti únavě, což nám pomáhá vydržet u tréninku delší dobu. Jak to funguje: Kofein zesiluje výkon a výdrž. Nejen, že bojuje proti únavě, ale také posiluje svalové kontrakce, snižuje vnímání bolesti, a zvyšuje podíl mastných kyselin v krvi, což podporuje vytrvalost.

 

  1. Káva chrání proti dně

Nezávislé studie spotřeby kávy mužů a žen naznačují, že pravidelné pití kávy snižuje riziko vzniku dny. Výzkumní pracovníci při jedné studii analyzovali zdravotní návyky téměř 90.000 ženských sester po dobu 26 let a zjistili pozitivní korelaci mezi dlouhodobou spotřebou kávy a sníženým rizikem onemocnění dnou. A benefit se projevoval jak u pití kávy kofeinové tak i bezkofeinové. U žen, které konzumovaly pravidelně více než čtyři šálky kávy denně, bylo 57-mi procentní snížení rizika dny; u žen, které pily jeden až tři šálky denně se riziko dny snížilo o 22 procent; a jeden šálek kávy bez kofeinu za den znamenal 23 procentní snížení rizika dny ve srovnání s ženami, které nepily kávu vůbec. Podobné výsledky byly zdokumentovány i u mužů: další rozsáhlá studie zveřejněná v časopise Arthritis & Revmatism přinesla zjištění, že muži, kteří pili čtyři až pět šálků kávy denně, snížili riziko dny o 40 procent, a ti, kteří konzumovali šest šálků či více dokonce o 60 procent.

Jak to funguje: Podle studie prováděné na zdravotních sestrách mohou antioxidační vlastnosti kávy snížit riziko dny tím, že snižují množství inzulínu, což snižuje hladinu kyseliny močové (vysoké koncentrace kyseliny močové mohou způsobovat dnu).

 

  1. Káva potlačuje depresi.

Četné studie spojují pití kávy s nižším výskytem depresí u mužů i žen. V několika studiích údaje naznačily inverzní vztah mezi spotřebou kávy a výskytem deprese: jinými slovy největší pijáci kávy měli nejnižší riziko vzniku deprese. Jak to funguje: Vědci si zatím nejsou zcela jisti tím, jak přesně káva odvrací deprese, ale je známo, že kofein aktivuje neurotransmitery, které ovládají náladu, včetně dopaminu a serotoninu.

 

 

Zápory pití kávy

To, že pití kávy přináší mnohé zdravotní benefity, je skvělá zpráva, neznamená to ale, že čím více tím lépe. U některé lidí může káva ve vysokých dávkách způsobovat podrážděnost, nervozitu nebo úzkost, a to může mít dopad i na kvalitu spánku či dokonce nespavost. U lidí s hypertenzí může konzumace kávy přechodně zvýšit krevní tlak, i když maximálně na několik hodin, ale nebyla zjištěna žádná korelace mezi pitím kávy a dlouhodobým zvýšením krevního tlaku nebo výskytem kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s již existující hypertenzí. Kofein ovlivňuje každého člověka jinak. V případě, že pozorujete jakékoliv negativní vedlejší účinky, zvažte dle svých potřeb snížení spotřeby kávy. Účinky kofeinu odeznívají zhruba po šesti hodinách, omezte tedy pití kávy se časné ráno, nebo přejděte na kávu bezkofeinovou, která obsahuje jen asi 2-12 mg kofeinu na osm uncí (cca 225 gramů). Vždy omezujte spotřebu kávy postupně. Při okamžitém utnutí pití kávy by mohlo dojít k výskytu abstinenčních příznaků, které mohou zahrnovat silnou bolest hlavy, bolesti svalů i únavu, která může přetrvávat i několik dní.

 

Jak tedy udržet pití kávy na zdravé míře

Kolik kávy vypít je ještě zdravé a jak moc je již příliš? Dva až tři šálky denně jsou považovány za mírnou konzumaci; u „těžkých“ pijáků kávy je spotřeba čtyři šálky a více denně. Pamatujte si, že množství kofeinu u kávového nápoje se liší v závislosti na přípravě a stylu nápoje. Osm gramů uvařené kávy může obsahovat třeba jen 80 ale i až 200 mg kofeinu na šálek („průměrný“ šálek pravděpodobně obsahuje přibližně 100 mg).

Nejlépe uděláte, když: upustíte od pití tuky a cukry naládovaných nápojů a objednáte si prostou černou kávu. Případně přejděte na netučné mléko nebo neslazené sójové či ořechové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Tento produkt byl právě přidán do košíku: